PROJEKTI

NAŠA MALA KNJIŽNICA

Projekt Naša mala knjižnica je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno v drugih evropskih državah. V KUD Sodobnost International smo se tako kot naša partnerja, estonska založba Päike ja Pilv in hrvaška Ibis grafika, znašli pred problemom, kako predstaviti naše najboljše avtorje na širšem evropskem trgu. Za širitev slovenske književnosti prek državnih mej smo izbrali bralni projekt Naša mala knjižnica, ki ga v Sloveniji uspešno izvajamo že dvanajst let. Vsaka od treh založb bo prispevala nekaj izmed svojih najboljših del za otroke, tako da bo v projekt vključenih dvanajst avtorjev in ilustratorjev. Knjige bodo prevedene v dva tuja jezika in vključene v Ustvarjalnik, ki ga bomo natisnili v vseh treh jezikih. Ustvarjalniki bodo imeli glavno vlogo pri motiviranju šolarjev za branje zelo kakovostnih knjig ter izboljševanje njihovega poznavanja Slovenije, Estonije in Hrvaške. Vsak izmed partnerjev bo projekt nadgradil z dodatnimi dejavnostmi.

TEDEN PISANJA Z ROKO

V svetu, kjer prevladuje digitalizacija in računalniška pismenost, je treba učence, pedagoške delavce in starše opozoriti na pomembnost pisanja z roko, kakšne učinke ima pisanje na naše možgane, na naše mišljenje in komuniciranje, predvsem pa je potrebno ozaveščati o pomenu pisanja z roko in poudarjati pomen individualnosti, saj je pisava vsakega človeka neponovljiva. Pri pisanju z roko velja, da možgani bolje delujejo, kot pri pisanju z računalnikom, informacija, ki jo napišemo z roko, se dlje časa zadrži v spominu. Prav tako se nam pri pisanju utrne več idej, bolj smo domiselni in kreativni. In prav to dvoje je ključnega pomena za vseživljenjsko učenje.

Nosilci projekta so Društvo Radi pišemo z roko, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo.

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

V oktobru, posvečenem šolskim knjižnicam, poteka vrsta kulturnih dogodkov in projektov, povezanih z branjem in bralno kulturo:

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA

S projektom krepimo prepoznavanje pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni ter omogočamo celovitejšo nacionalno skrb za to pomembno področje. Z NMSB se vključujemo tudi v gradnjo nacionalne mreže za dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, v slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu.

NACIONALNA (ALI MEDNARODNA) IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK

Projekt je namenjen povezovanju šol, šolskih knjižnic in učencev, ter spodbujanju branja. Z namenom spodbujanja branja, učenci izdelajo knjižne kazalke in si jih nato po pošti izmenjajo z učenci druge šole.